ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Valuedeals.gr (Data Privacy Notice)

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση του Ιστότοπου www.Valuedeals.gr (εφεξής ο Ιστότοπος, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή ενημέρωσης στους χρήστες/επισκέπτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν σταθερή τηλεφωνία, internet & τηλεόραση που προσφέρουν οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.

Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ιστοτόπου είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COSMOTE E-VALUE» που εδρεύει στην Ξάνθη 6ο χλμ. Ξάνθης – Καβάλας με τηλ. επικοινωνίας 210 8198800, η οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο. Μέσω του Ιστότοπου ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ούτως ώστε να κληθεί τηλεφωνικά και να λάβει την προσφορά από τον ΟΤΕ ή την COSMOTE.  Η συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας του επισκέπτη πραγματοποιείται μέσω του Ιστοτόπου από την  EVALUE για λογαριασμό του ΟΤΕ ή/και της COSMOTE, οι οποίες στην περίπτωση αυτή  αποτελούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερόμενου, ενώ η  EVALUE αποτελεί την Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό τους.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 8198800 ή με email στο privacy@cosmote-evalue.gr.

Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο είναι τα εξής:

  • Δεδομένα που συμπληρώνετε στο πεδίο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφοράς: αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας σταθερό ή κινητό.
  • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση tracking μηχανισμών/cookies του Ιστότοπου. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους tracking μηχανισμούς/cookies και να διαχειριστείτε τις επιλογές σας επιλέγοντας στο αριστερό μέρος της οθόνης σας το εικονίδιο .

Διευκρινίζεται ότι για τα προσωπικά σας δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση tracking μηχανισμών/cookies του Ιστότοπου υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η εταιρεία  COSMOTE e-Value. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αποτελούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συμπληρώνετε στο πεδίο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ιστοτόπου, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω του Ιστοτόπου από την EVALUE για λογαριασμό των ΟΤΕ και/ή COSMOTE. Στην περίπτωση αυτή η  EVALUE αποτελεί την Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΤΕ ή/και της COSMOTE.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω cookies και αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας διατηρούνται ως εξής: τα δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση των cookies διατηρούνται 14 μήνες. Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας που δηλώσατε διατηρείται για 12 μήνες σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική διατήρησης των δεδομένων.

Η ΕVALUE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η  EVΑLUE δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει την ρητή σας συγκατάθεση.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η  εταιρεία COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία  εδρεύει στο 6ο χλμ. Ξάνθης – Καβάλας, Ξάνθη, με Α.Φ.Μ 099491762 Δ.Ο.Υ. Α-Β΄ Ξάνθης ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας) που συμπληρώνετε στο αντίστοιχο πεδίο του Ιστοτόπου. Η  EVALUE συγκεντρώνει τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας σας και επικοινωνεί μαζί σας τηλεφωνικά, με σκοπό την διενέργεια τηλεφωνικών πωλήσεων των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του ΟΤΕ ή/και της COSMOTE.

Στην περίπτωση αυτή η τρίτη αυτή εταιρεία είναι εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΤΕ και της COSMOTE, δηλαδή συνεργάτης του ΟΤΕ και της COSMOTE, η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ και η COSMOTE εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν της εταιρείας COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , o OTE και η  COSMOTE δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη του Ιστότοπου, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που άπτονται των δεδομένων σας που συλλέχθηκαν κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο για τα οποία Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail στο privacy@cosmote-evalue.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που άπτονται των δεδομένων σας που συλλέχθηκαν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης Πελατών  για τα οποία Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο ΟΤΕ και η COSMOTE μπορείτε να:

  • στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr, ή
  • fax στο 2102511888 ή
  • επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»

συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ο ΟΤΕ  η COSMOTE καθώς και η COSMOTE eValue θα απαντήσουν δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες, εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για το λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο Όμιλος OTE  λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου είναι 09:00 - 21:00 καθημερινά.

Θέλεις να μάθεις τη

ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ;

9 στους 10 την επιλέγουν και κερδίζουν!
Εσύ θα τη χάσεις;

Η προσφορά ισχύει για 24 ώρες

Θέλεις να μάθεις τη

ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ;

9 στους 10 την επιλέγουν και κερδίζουν!
Εσύ θα τη χάσεις;

Η προσφορά ισχύει για 24 ώρες

Ευχαριστούμε!

Θα σας στο καλέσουμε στο 6932918061 για την προσφορά,το συντομότερο δυνατό!

Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου είναι 09:00 - 20:00 καθημερινά.